HVO: het alternatief voor diesel?

Er is steeds meer aandacht voor duurzame brandstoffen. In de zoektocht hiernaar lijkt de traditionele diesel het hierbij het meest te moeten ontgelden. Als alternatief voor de traditionele diesel zien we dan ook steeds vaker het product HVO voorbij komen. Wat is HVO precies en hoe zou HVO de rol van diesel in kunnen nemen?

Hoe wordt HVO gemaakt?

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Deze diesel is geproduceerd van afval- en reststromen die niet in concurrentie zijn met voedselketens, waardoor diesel HVO ook wel renewable diesel genoemd wordt. De gebruikte grondstoffen kunnen variëren van gebruikt frituurvet en dierlijke vetten tot houtpulp. Deze afvalproducten worden – anders dan bij biodiesel – behandeld met waterstof. De molecuulstructuur is daardoor bijna gelijk aan diesel.

Soorten HVO

Het getal achter HVO (dat kan bijvoorbeeld 20, 50 of 100 zijn), geeft het percentage HVO aan ten opzichte van fossiele diesel in dit HVO-product. HVO100 geeft dus aan dat het product enkel uit HVO bestaat en geen fossiele diesel bevat.

Waarom lijkt HVO het beste alternatief voor diesel?

Niet alleen op het gebied van milieuvriendelijkheid lijkt deze synthetische diesel de vervanger te worden voor de traditionele, fossiele diesel. Ook op technisch vlak lijkt HVO brandstof veel voordelen op te leveren.

Op het gebied van milieuvriendelijkheid beschikt HVO over de volgende voordelen:

 • CO2-neutraal
  Bij de verbranding van HVO wordt er niet meer CO2 uitgestoten dan de gebruikte grondstof in eerste instantie uit de lucht heeft opgenomen.
 • Fossielvrij
  In geval van HVO100 is het product volledig geproduceerd uit fossielvrije afval- en reststromen.
 • 90% CO2-reductie

HVO verlaagt de directe uitstoot (well-to-wheel) van CO2 met 90%

 • Minder uitstoot lokale, schadelijke stoffen
  Verlaagt de lokale uitstoot van fijnstof (33%), NOx (9%), CO (24%) en roet (30%).
 • Biologisch goed afbreekbaar
  HVO is biologisch goed afbreekbaar. De bodem kan resten van HVO zelf afbreken.
 • Circulair
  Door het gebruik van afval- en reststromen als grondstof, is HVO circulair en zorgt het dus voor afvalvermindering.
 • Door ISCC-EU gecertificeerd als duurzame brandstof.
  Dat betekent dat er strikt gecontroleerd wordt op duurzame productie, beheer, traceerbaarheid en broeikasgasreductie van de grondstoffen.

Technische voordelen HVO

 • HVO is zwavel, zuurstof en aromatenvrij en daardoor reukloos
 • In tegenstelling tot (traditionele bio-)diesel trekt HVO geen water aan, waardoor HVO minder gevoelig is voor bacteriegroei.
 • Om diezelfde reden dat HVO geen water aantrekt, is HVO ook in pure vorm winterbestendig tot minimaal -20 graden Celsius.
 • HVO blends tot 20 procent voldoen nog aan de EN590-specificatie, waardoor HVO20 toegepast kan worden in ieder voertuig waar ook standaard diesel EN590 voor gebruikt wordt. Hogere blends voldoen aan de EN15940-norm. Inmiddels geldt ook deze norm voor vrijwel alle dieselmotoren. Voor het gebruik van HVO is dus ook geen aanpassing van de motor nodig of aanschaf van nieuwe voertuigen, waardoor dit voor ondernemers een gemakkelijk toepasbare optie is.

HVO economisch steeds interessanter

Daarnaast is HVO ook economisch gezien – niet onbelangrijk -een keuze die steeds interessanter wordt.

In het begin lagen de prijzen van fossiele diesel en HVO nog ver uit elkaar, waardoor HVO milieutechnisch een interessante optie was, maar voor veel bedrijven economisch nog niet haalbaar. Inmiddels kan HVO bovendien steeds vaker rekenen op aanzienlijke voordelen bij aanbestedingen als gunningscriteria.

Waarom HVO met veel interesse gevolgd werd, maakt dit artikel wel duidelijk. Hoewel het prijsverschil tussen de synthetische en de traditionele diesel nog te groot was voor veel bedrijven om ook economisch verantwoord deze keuze te kunnen maken, lijkt ook die drempel nu lager te worden.

 

Ander Nieuws

Gerelateerde Artikelen